AquaX

System oczyszczania wody do myjni automatycznych.

Informacje ogólne

AquaX jest nowym i innowacyjnym systemem oczyszczania wody, bazującym na nowej metodzie mechanicznej filtracji, pozwalającym na 100% odzysk.

Przy prawidłowym użytkowaniu nie potrzebuje żadnych chemicznych środków flokujących i dezynfekujących. W konsekwencji system ten reprezentuje bardzo efektywny i ekonomiczny sposób na oczyszczanie wody z myjni samochodowej przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Podczas gdy myjnia samochodowa jest mało używana lub nie pracuje, AquaX automatycznie przechodzi w stan czuwania. Urządzenie w tym stanie pobiera znacznie mniej prądu, ale cały czas jest w gotowości do pracy i nie musi być wyłączane na noc. AquaX to system oczyszczania wody składający się z 2 filtrów, zbiornika wody oczyszczonej i kontrolnej szafki elektrycznej.

AquaX01AquaX02

Cykl pracy:

  1. z kanału myjni woda poprzez osadnik dostaje się zbiornika retencyjnego
  2. ze zbiornika retencyjnego zasysana jest do filtra AquaX
  3. zachodzi reakcja w filtrze oczyszczania wody
  4. woda oczyszczona dostaje się do zbiornika wyrównawczego AquaX
  5. ze zbiornika wyrównawczego AquaX woda podawana jest na myjnię automatyczną
  6. nadmiar wody ze zbiornika wyrównawczego AquaX jest zrzucany do osadnika
  7. nadmiar wody w systemie zrzucany jest do kanalizacji
Szybki kontakt