AquaPur

System oczyszczania wody do myjni automatycznych

Informacje ogólne

AquaPur jest systemem oczyszczania wody, bazującym na metodzie mechanicznej filtracji wspomaganej przy ilości myć powyżej 600 miesięcznie metodą flokulacji, która pozwala na odzysk wody w ok. 95% . Głównym elementem systemu jest zbiornik kwarcowy, w którym zachodzi reakcja filtracji i w którym łoże filtra podlega samooczyszczaniu.

Jest to system bardzo efektywny i charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

aquapur02

Cykl pracy:

  1. z kanału myjni woda poprzez osadnik dostaje się zbiornika retencyjnego
  2. ze zbiornika retencyjnego zasysana jest do filtra AquaPur
  3. zachodzi reakcja w filtrze oczyszczania wody
  4. woda oczyszczona dostaje się do zbiornika wyrównawczego AquaPur
  5. ze zbiornika wyrównawczego AquaPur woda podawana jest na myjnię automatyczną
  6. nadmiar wody ze zbiornika wyrównawczego AquaPur jest zrzucany do osadnika
  7. nadmiar wody w systemie zrzucany jest do kanalizacji

 

Szybki kontakt